نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

SPM Particulate Matter Transmitter

ترانسمیتر ذرات معلق

Particulate Matter Transmitter, PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10, room type, 2 analog outputs, modbus/rs485, display, 2x relays, buzzer options