نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

SHD Humidity Transmitter

ترانسمیتر رطوبت سری SHD

humidity transmitter, 0…100%rH, 4-20mA and 0-10V outputs, duct type, selectable outputs, modbus/rs485, display, 2x relays, buzzer

SHP Humidity Probe

پراب رطوبت مدل SHP

SHR Humidity Transmitter

ترانسمیتر رطوبت سری SHR

humidity transmitter, 0…100%rH, 4-20mA and 0-10V outputs, room type, selectable outputs, modbus/rs485, display, 2x relays, buzzer

SHR.X40 Humidity Transmitter, 4-20mA/2wire or 2-10V

ترانسمیتر رطوبت سری SHR.X40 دارای خروجی 4-20mA و 2-10V

humidity transmitter, 0…100%rH, room type, 4-20mA/2wire or 2-10V/3wire outputs

SHW Humidity Transmitter

ترانسمیتر رطوبت سری SHW

humidity transmitter, 0…100%rH, 4-20mA and 0-10V outputs, wall type, selectable outputs, modbus/rs485, display, 2x relays, buzzer