کنترل تهویه مطبوع

دستگاههای اندازه گیری چندکاره همواره بخش مهمی از سیستم کنترل تهویه مطبوع هستند. در زمانی که تعداد افراد زیادی در ساختمان حضور دارند، سیستم کنترل تهویه هوا را تشدید می کند. اینچنین راهکارهای در مکانهایی که حفظ کیفیت هوا حتی با وجود هزینه های بالای مصرف انرژی ضروری است، مانند مدارس، ادارات، مراکز ورزشی و هتلها، مورد نیاز می باشد.

سیستمهای کنترل تهویه مطبوع مبتنی بر میزان نیاز، علاوه بر تامین هوای با کیفیت، موجب بهینه سازی مصرف انرژی نیز می گردند.

به عنوان نمونه ای از کاربرد این سیستم، ترنسمیترهای دی اکسید کربن هستند که در بیمارستانها، اتاقهای بیمار و پرستاری مورد استفاده قرار می گیرند و کیفیت هوا را پیاپی مورد سنجش قرار می دهند. همچنین نمایشگرهای بزرگی که در محل نصب می شوند امکان خواندن آسان پارامترها را فراهم می کنند.

ترنسمیترهای دما و رطوبت، به همراه ترنسمیترهای دی اکسید کربن به صورت مستمر کیفیت هوای ساختمان را پایش می نمایند و ترنسمیترهای دی اکسید کربن کانالی میزان دی اکسید کربن خارج شده از کانالهای تهویه هوا را سنجش نموده و به سیستم کنترل ارسال می کنند.

کنترل تهویه مطبوع