هواسازها

راهکار سنتی

می توان گفت که تقریبا در تمامی ساختمانهای جدید و همچنین ساختمانهای نوسازی شده، هواسازها به منظور تامین هوای با کیفیت برای فضای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر تامین هوای پاک برای فضای داخلی ساختمان، تجهیزات ما به دلیل سادگی در نصب و استفاده، امکان مانیتور کردن هواسازها را با صرف هزینه و نیروی انسانی بسیار کم فراهم می آورند.

تجهیزات جدید که تحت پروتکل مدباس کار می کنند در مقایسه با تجهیزات آنالوگ، نیاز به سیم کشی کمتری دارند که این هزینه کابل کشی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. بدین منظور ترنسمیترهای مبتنی برمدباس به صورت خاص برای استفاده در کاربردهای مرتبط با هواساز طراحی گردیده اند.

ترنسمیترهای فلو مبتنی بر اختلاف فشار کنترل دقیق فلوی هوای ورودی و خروجی را امکانپذیر می سازند.

راهکار مبتنی بر مُدباس

این شرکت همچنین دارای تجهیزاتی است که قابلیت ارتباط در شبکه مدباس را دارند. هنگامی که شما از مدباس استفاده می کنید، میزان کابل کشی کاهش پیدا کرده و تعداد ورودیهای مورد نیاز شما در کنترلر کمتر خواهد بود. در نتیجه هم در هزینه کابل و تجهیزات و هم در نیروی انسانی صرقه جویی خواهد شد.

هواسازها