اتاق تمیز

اتاق تمیز​

اختلاف فشار مابین اتاقهای مختلف در بیمارستانها، آزمایشگاهها و محیطهای حساس دیگر، می بایست با اعمال و یا تخلیه فشار کنترل گردد تا شرایط مناسب کاری و همچنین تمیز بودن محیط و هوای محیط کار را تضمین نماید.

ترنسمیترهای اختلاف فشار به گونه ای طراحی شده اند تا اختلاف فشار بین اتاق تمیز و اتاف مجاور آن را محاسبه نمایند. ترنسمیترهی اختلاف فشار با قابلیت اندازه گیری فشارهای بسیار کوچک، گزینه مناسبی برای کاربردهایی است که نیاز به تجهیزات با دقت بالا و قابلیت اطمینان  زیاد وجود دارد.

در اتاق تمیز، علاوه بر اندازه گیری فشار، اندازه گیری دما و رطوبت محیط نیز مورد نیاز می باشد. ترنسمیترهای دما و رطوبت انتخاب مناسبی برای این گونه کاربردها می باشند.

تمامی ترنسمیترهای ویژه اتاق تمیز می بایست دارای گواهی کالیبراسیون باشند.

تجهیزات ویژه اتاق تمیز ما با فراهم آوردن مانیتورینگ پیوسته و قابل اعتماد، تولید بی وقفه و پایدار در اتاق تمیز تضمین می کنند.

ترنسمیترهای فشار قابلیت مانیتور نمودن فشار بیش از حد را در تاسیسات آزمایشگاهی فراهم می آورند. به علاوه مقادیر اختلاف فشار، دما و رطوبت محیط قابل نمایش بر روی صفحه نمایشگر می باشند. کلیه ترنسمیترها به سیستم اتوماسیون مرکزی متصل می گردند. همچنین در صورت گذر هرکدام از پارامترهای سیستم مانیتورینگ از حد تعریف شده آلارم مربوطه فعال شده و کاربر را آگاه می سازد.

همچنین برای خوانش بصری مقدار فشار در محل، گیج فشار برای کاربردهایی با فلوی یکنواخت و بدون اغتشاش گزینه مناسبی است. ترنسمیترهای دمای مخصوص امکان مانیتورینگ دمای یخچالهای صنعتی را فراهم می آورند که می توان به کمک آن سوابق بلند مدت دمای یخچال را تهیه و یا نمودار آنرا رسم نمود.