شركت Dwyer instruments آمريكا يكي از معتبرترين توليد كنندگان تجهيزات ابزار دقيق در جهان مي باشد و رنج وسيعي از تجهيزات اندازه گيري صنعتي را توليد مي نمايد. شركت تمام تدبير علاوه بر استفاده از توليدات اين شركت در بسياري از پروژه هاي خود، محصولات اين شركت را در ايران ارائه مي نمايد.