ساختمانهای تجاری

صنایع ساختمانی​

سنسورهای پسیو دما و روشنایی مخصوص فضای باز سنسورهای قابل اعتمادی هستند که نیاز به کابل کشی را کاهش داده اند. این سنسورها نیاز به گرمایش را در ساختمان پیش بینی کرده و به طور موثری مصرف انرژی را بهینه می نمایند.ترنسمیترهای فشار مایعات می توانند میزان سرمایش و گرمایش را اندازه گیری کرده و به علاوه هرگونه نشتی و تلفات آب را نیز تشخیص دهند.

سنسورهای دما و روشنایی محیط بیرون در کنار سنسور اندازه گیری دمای محیط داخلی ساختمان، امکان کنترل بهینه دمای ساختمان را فراهم می آورند. همچنین سنسورهای فشار هرگونه نشتی و کاهش فشار را تشخیص داده و هشدار می دهند و موجب فراهم کردن فشار مطلوب در محیط ساختمان به صورت پایدار می شوند.