شرکت  تمام تدبیر  به منظور اجرای پروژه ها  ارایه بهتر پروژه های خود در کلیه شهرستاها،  از شرکتها و افرادساکن در مراکز استانها  که دارای تخصص و تجربه در زمینه  نصب و راه اندازی پروژه های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق می باشند  دعوت به همکاری می نماید.